Welkom op de website van  

       "Een Christelijk Leven"

De website voor iedereen. 

Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
De studieartikelen hebben betrekking op de geloofsinhoud en geloofshouding van Een Christelijk Leven in een levenswandel naar Gods wil. Waar dit mogelijk en zinvol is zal bronvermelding plaatsvinden maar DE BRON van alle artikelen is de Bijbel, het Woord van God.

De studieartikelen zijn geschreven voor allen die zoeken naar de Waarheid in Christus. Er zijn mensen die wel fan zijn van Jezus maar Hem nog niet persoonlijk kennen. De ‘tijdgeest’ probeert op allerlei manieren twijfel te zaaien door het geloof dwaas te noemen en vraagtekens te zetten bij de Bijbel als De Waarheid. Het is de bedoeling je aan te moedigen tot persoonlijk schriftonderzoek en de Waarheid in Christus voor je leven te ontdekken. Beproef alle dingen en behoud het goede.

De studieartikelen zijn kernachtig en kort van opzet en zijn vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hier en daar zijn prikkelende gedachten verwoord ter toetsing en overdenking die je mogen helpen te groeien in geloof.
Bij dit alles staat centraal: De KERK van Christus in Waarheid te bewaren tot Zijn wederkomst.

Waar teksten worden genoemd zijn deze gekozen uit de Herziene Staten Vertaling.

Ps.119:105, 1 Thess.5:21, 1 John.2:5-6.

©Een Christelijk Leven.