Heilige engelen herkennen.


Engelen horen bij God, althans de meeste. Zoals eerder genoemd is één derde van de engelen met Satan, de tegenstander van God, op de aarde geworpen. Daar probeert hij mensen te misleiden. Satan's engelen proberen zich voor te doen als engelen van God.
Engelen die Jezus niet erkennen als de Zoon van God én als 'Heer', komen niet van God. Sommige gevallen engelen noemen Jezus namelijk wel de Zoon van God, maar erkennen Hem niet als Heer.

Je kunt een heilige engel die van God komt, als je er ooit één tegenkomt, aan 3 dingen herkennen:
Engelen stellen God centraal en Zijn majesteit en Zijn heiligheid en Zijn grootheid. Ze spreken de Bijbel nooit tegen. Ze willen geen focus op zichzelf en vragen geen aanbidding.
In de Bijbel staan meerdere verhalen over engelen die aan mensen verschijnen, maar altijd met een boodschap of opdracht van God.
Heilige engelen komen en handelen niet op ons menselijk commando. Ze doen alleen Gods wil en handelen op Zijn commando. Als dat niet zo is, komen ze dus niet van God.
Engelen kun je ook niet oproepen, hun handelen gaat alleen van God uit.

Degene die contact zoekt met God zal God vinden want God zal zich laten vinden. Een mens kan tot God naderen door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus die de Redder is van zondaren. Een ieder die zijn leven aan Christus geeft ontvangt de Heilige Geest en wordt kind van God. Niet meer ik maar Jezus leeft in mij.
Jezus, is Heer over het koninkrijk der Hemelen en is de Koning der koningen. ’Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’
Wanneer je de lege plek in je hart laat vullen door Jezus dan zal Hij je vullen met Zijn onbaatzuchtige LIEFDE en vrede.

Kol. 1:13-14.

Een Christelijk Leven.