Engelen in religies en wensbeelden.


De Satan is de gevallen engel die zijn Boze engelen, demonen genoemd, meegesleurd heeft in zijn val toen hij God afvallig is geworden. Maar Satan heeft nog wel macht om ook de mens te verleiden tot zonde, dat is opstand tegen God.
Wanneer een mens zich inlaat met de werken van de duisternis en hierdoor God afwijst, komt in contact met demonen die maar al te graag bij jou hun intrek willen nemen. De Bijbel geeft hiervan tal van voorbeelden. Maar Satan kan niets doen, tenzij God dit toelaat.
Satan, de tegenstander van God, is heerser over het rijk van de duisternis en wordt ook wel (Beëlzebul) genoemd en is de overste van alle demonen. Wanneer iemand contact zoekt met Boze geesten (Boze engelen) dan zijn dit altijd demonen van Satan en zal dan ook worden benaderd door deze demonen.

Spiritisme en occultisme zijn geestesstromingen, die te maken hebben met de beleving van paranormale verschijnselen. Voor hen staat vast dat de menselijke geest voortleeft na de dood en dan toetreed tot een geestelijke wereld. Langs deze duistere weg zoeken deze mensen contact met deze geestenwereld van overleden personen. Het is een zoektocht naar de geestelijke zijde van de mens waarbij voorstellingen van Boze engelen worden gebruikt als medium om contact te maken met deze geestenwereld.

Wanneer je langs spirituele weg antwoorden zoekt op levensvragen om bovennatuurlijke krachten en innerlijke ervaringen op te roepen (spiritisme is geest bij mysteries), dan zijn de demonen actief om jou illusies te voeden en te bevestigen.
Zoekers die zoeken naar zingeving, innerlijke rust, of naar iets dat uitstijgt boven het natuurlijke en dit niet zoeken bij God worden in hun zoektocht geleid naar surrogaat goden. Dit is het gebied waar Satan actief en alleenheerser is. Hiervoor heeft hij een scala aan methoden in de aanbieding waarbij hij je verrast met de vele keuze mogelijkheden die je worden geboden om zelf tot je doel te komen.
Maar je zult dan al gauw ontdekken dat hoe meer jij je inspant om tot zingeving te komen, des te meer er van je wordt gevraagd en hierdoor in beslag genomen wordt. Je raakt hieraan verslaafd en de vreugde, blijdschap en vrede zal steeds meer van je wijken.
Wanneer je de lege plek in je hart, die bestemd is voor God, niet door Jezus laat vullen met zijn liefde en vrede dan zal Satan deze plek vullen met zijn (Boze geest) demonen die de vrede uit je hart verdrijven.

Zoek de levende God niet langs spirituele weg want dan kom je op het gebied van Satan. Hij heeft hiervoor veelsoortige spirituele, occulte helpers en mogelijkheden in de aanbieding zoals o.a.:
Paragnosten, waarzeggers, magnetiseurs, helderzienden, Goeroes, heksen, astrologen, sjamanen, kaartleggers en vormen van meditatie zoals boeddhisme, orakels, occultisme, spiritisme, satan verering enz.…. Wanneer je zoekt op spiritueel dan komen ze wel aan je voorbij.
Veel ziekten van de geest zijn te herleiden naar vormen van bezetenheid.

Wanneer je hart is schoongemaakt en God hier niet wordt toegelaten dan wordt deze plaats weer ingenomen door demonen.

Mat. 12:44, Luk. 11:25.

Een Christelijk Leven.