Gedichten

Leven door de Geest.

In Christus word ik niet door U veroordeeld,
maar geldt een nieuwe wet die mij bevoordeeld.
Door deze wet van Geest en leven,
is mij bevrijding van zonde en dood gegeven.
De menselijke natuur kan Uw wet niet voleinden,
maar U hebt ons bevrijdt door Uw zoon als mens te zenden.
Hij is veroordeeld en heeft de wet voldaan.
Zijn Geest is nu mijn Gids, ik heb een nieuw bestaan.

Maar nu de Geest van Christus mij vervult,
wordt wat tegen Gods wil in gaat, onthult.
Mijn lichaam is de dood waardig,
maar mijn geest is levend en voor God rechtvaardig.
U hebt Uw zoon uit de dood doen ontwaken.
Uw Geest in mij zal ook mijn lichaam levend maken.
Ik hoef niet meer mijn eigen wil te doen en sterven,
maar zal, door me prijs te geven aan Uw Geest, eeuwig leven erven.

Ik ben geen slaaf meer omdat Uw Geest mij leidt,
maar kind van God, want U hebt mij bevrijd.
Ik hoef niet angstig meer te zijn voor de verrader.
Nu mag ik zeggen Abba Vader.
Uw Geest heeft dit in mij verwoord,
Ik ontvang wat mij als Uw kind toebehoort.
Wel moet ik lijden als Uw Zoon,
maar mag ook delen in Uw heerlijkheid als loon.

Naar Rom. 8:1-17

november 2007

©Een ChristelijkLeven.