Introductie.


De veranderingen in kerk en samenleving volgen elkaar in steeds sneller tempo op. De maakbare maatschappij heeft zich verweven met het individualisme. Wat aanvankelijk vanzelfsprekend en zeker was blijkt opeens "achterhaald" te zijn. De oorspronkelijke betekenis en doel van thema's als relatie en gezin, seksualiteit, spiritualiteit, ethiek, enz. worden niet meer begrepen en in een andere context geplaatst waardoor tegenstellingen en misvorming van denkbeelden ontstaan. een ander fenomeen dat zich voordoet is dat wat algemeen in de samenleving wordt geaccepteerd tot norm wordt verheven en in wetgeving wordt vastgelegd. Ook in de KERK van Christus wordt het handelen steeds meer bepaald door de ‘tijdgeest’ waardoor een vreugdevol heilig leven in gemeenschap met Christus wordt belemmerd.

De opzet van de site "Een Christelijk Leven" is:

Bespreekbaar maken van dilemma’s die betrekking hebben op de vele ethische en sociale vraagstukken die het christenzijn raken en in geloof antwoorden vinden op levensvragen zodat ons geloof wordt versterkt.

Een Christelijk Leven.