Relatie.


Verhouding.

Volgens een woordenboek betekent relatie: een verhouding tussen mensen, dingen en begrippen. Maar deze begrippen zijn relatief omdat begrippen afhankelijkheid betekenen van andere dingen bij gebrek aan beter. Relatie wordt vaak vertaald met: voor wat hoort wat of de ander iets gunnen.
Er bestaat een overvloed aan synoniemen voor het woord relatie. Elk woord geeft een eigen interpretatie van de inhoud en betekenis van een relatie weer.
Relaties tussen mensen kunnen worden onderverdeeld in een aantal hoofdgroepen en dat zijn: Liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, familierelaties en zakenrelaties. Dit is weer onder te verdelen in emotionele relaties en zakenrelaties.
Het geloof kent slechts één verhouding tussen mensen en dat is de LIEFDE.

Een christelijk leven.