Wijsheden

Wijsheden.


Begin van de wijsheid.

-   Wijsheid is, de vreze des Heeren; inzicht is, je afkeren van het kwaad.

-   Over, hoe we geboren worden hebben we geen keus, over hoe we hiermee omgaan en inhoud geven wel.

-    Verandering van denken maakt dat we anders kunnen beslissen. Ef.4:23 20-24.

-    Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen, alleen een kind kan het begrijpen. Mar. 10:15.

geloof.

-     Over hoe we geboren worden hebben we geen keus, over hoe we hiermee omgaan en inhoud geven wel.

-     Verandering van denken maakt dat we anders kunnen beslissen. Ef. 4:23 20-24

-   Alle godsdiensten hebben een waarheid uit de Bijbel, want zonder wat echt is bestaat geen vervalsing.

-     Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen, alleen een kind kan het begrijpen. Mar. 10:15.

-    Andere godsdiensten hebben als basis de natuurwetenschappen en zijn diensten uit de natuurlijke mens.

-    De natuurlijke mens zoekt God, maar maakt zijn eigen god.

-    De natuurlijke mens gelooft niet in de hel, maar gaat op zijn eigen manier naar de hemel.

-    Een andere godsdienst is de dienst aan een zelfgeschapen god.

-    De natuurlijke mens ziet alleen datgene wat hijzelf gelooft.

-    De werkelijkheid is de ontgoocheling van onze verbeelding.

-    Het geloof kent slechts één verhouding tussen mensen en dat is de LIEFDE.

-    Een theoloog of een Bijbelleraar is niet per definitie een christen.

-    Je kunt fan zijn van Jezus en alles van Hem weten maar Hem toch niet persoonlijk kennen.

-    Weten wat slecht en zondig is, is iets anders dan weten dat je een zondaar bent.

-    Pastoraat is geestelijke zorg bieden aan hen die het zicht op de Waarheid in Christus dreigen te verliezen om hen voor Christus te behouden.

-    Godsdienst gaat van God uit naar de mens. God is in Christus naar ons toegekomen.

-    Alle godsdiensten hebben een waarheid uit de Bijbel, want zonder wat echt is bestaat geen vervalsing.

-    De corebusiness van Satan is, twijfel zaaien.

-    De wereld Gelooft wat je ziet, een Christen ziet wat hij gelooft.

-    Geloof je wat je ziet of zie je wat je geloofd.

-    Mensen zijn hier op aar-    Geloof je wat je ziet of zie je wat je geloofd.de maar een klein streepje tussen de jaartallen.

-    De wereld is van God en Hij maakt ook de regels en niet andersom.

-    Geloof is zien, dat de dingen die je ziet, niet ontstaan zijn uit wat je ziet.

-    Angst voor iets dat je in geloof verkeerd zult doen is ongeloof.

Huwelijk.

-    Over het huwelijk zijn een scala aan spreuken geschreven waarvan geen noot zuiver wordt gespeeld.

-    Het huwelijk is het meest begeerde en hoogst haalbare getuigschrift dat het minst wordt gerespecteerd.

-    Het huwelijk is de plaats waar de echtheid van onbaatzuchtige liefde tussen man en vrouw in vrijheid kan worden beleefd.

-    De vervulde huwelijkswens is een schat van verwondering.

-    Anticonceptie is een middel ter voorkoming van zwangerschap maar wordt gebruikt als middel ter voorkoming van een huwelijk.

Wonderen.

-    Een wonder is een gebeurtenis die je moet geloven omdat de gebeurtenis nu eenmaal gebeurd.

-    Wonderen zijn niet te bevatten en niet te begrijpen onverklaarbare boven natuurlijke gebeurtenissen.

-    Een illusie is wonderlijk maar een wonder is geen illusie.

-    Wanneer de Bijbel spreekt over een wonder dan is dat ook een wonder.

-    De vragen; wat er gebeurde toen de zon stil bleef staan of toen de schaduw 10 treden terug ging, zijn niet te beantwoorden omdat dit wonderen zijn. Zodra het mysterie van een wonder is te verklaren en het wonder kan worden herhaald is er geen sprake van een wonder.

-    Bij een wonder staat de mens buiten spel.

-    Wonderen gebeuren wanneer je doet wat God zegt. Wanneer je doet wat je zelf geloofd is er geen sprake van een wonder.

-    Een wonder zien we maar doorgronden het niet.

-    Een wonder is een niet te verklaren mysterie dat nooit begrepen of verstaan kan worden.

-    Een mens ziet alleen datgene wat hijzelf geloofd.

-    De werkelijkheid is de ontgoocheling van onze verbeelding.

-    Alleen zij herkennen de waarheid, die de waarheid willen erkennen.

-    Niets is onzekerder dan zeker te zijn van de onzekerheid!

Algemeen.

-    Traditie is een gevolg van menselijke zwakheid die gezien wordt als een kracht.

-    De psycholoog bestudeert niet de ziel maar slechts het gedrag van de hersenen.

-    Wordt van bewust onwetend, bewust wetend dan werkt het geweten.

-    Mensen gaan op hun eigen manier naar de hemel en de hel bestaat niet.

-    Christelijke kerken zijn bedenksels van mensen maar de KERK is Christus.

-    De zin van het leven is het leven zelf.

-    Het resultaat van opvoeding is, je bent zoals je bent bedoeld.

-    Verwachting is iets tegemoet zien waar je de zekere uitkomst nog niet van weet.

-    Verwachten is in liefde er zeker van zijn dat de ander je niet teleurstelt.

Schepping.

-    De geschiedenis van de schepping begint met tijd. In het begin!

-    De schepping is geschapen voor de mens, de mens is niet geschapen voor de schepping.

-    De evolutietheorie moet bewijzen dat er iets bestaat waarvan men niet zeker is dat het bestaat.

-    de creationisten weten door het geloof dat de wereld door het Woord Gods tot stand is gebracht en het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

-    Geloof in de schepping is te begrijpen en met feiten onderbouwd.

-    De evolutietheorie is veel te ingewikkeld om te kunnen begrijpen.

-    Creationisten zijn wel belangstellend naar dat wat evolutionisten onderzoeken maar evolutionisten willen niets weten van wat creationisten onderzoeken. Wat zou hiervan de oorzaak zijn? Dat is de angst voor de Waarheid.

Een Christelijk leven.